Den lutherske kirke i Norge

 

Messiaskirken er en del av kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge (LKN). LKN har menigheter flere steder i landet, og samordner en rekke nasjonale funksjoner for menighetene som er en del av kirkesamfunnet. Mer informasjon om LKN finner du her.