Om oss

 
 

Vår historie

Messiaskirkens historie begynte i 2005, da Torkild Masvie startet bibelgruppe i et hjem i Oslo. Etter hvert som menigheten sakte, men sikkert vokste, begynte gruppen å feire gudstjenester på samme sted. Messiaskirken ble så den første menigheten i kirkesamfunnet Den lutherske kirke i Norge (LKN), som ble registrert i 2006.

Etter hvert ble det behov for et større samlingssted. Først samlet menigheten seg i et møterom i Trafikanten (Ruters kundesenter under tårnet på Jernbanetorget). Deretter leide menigheten kapellet tilknyttet Høgskolen i Staffeldtsgate (nå NLA Oslo), før man flyttet videre til Festsalen i samme bygg. Fra september 2018 har Messiaskirken leid lokaler i Adventkirken på Ulsrud. Her har vi både gudstjenester og bibeltimer, samtidig som vi og LKN har kontor her.

VÅr tro

Messiaskirken er en luthersk menighet. Hva betyr det? Først og fremst betyr det at vi tror at hele Bibelen er Guds troverdige ord til oss. Der har vi alt det vi trenger for å bli frelst, samtidig som Gud der forteller oss hvordan vi skal leve.

Viktigst av alt er er det som er Bibelens sentrum, nemlig Jesus Kristus. For det er ham hele Bibelen handler om. I Det gamle testamente hører vi profetier om hvordan han skulle bli, og vi møter også forbilder på ham, slik som i David. I Det nye testamente ser vi derimot oppfyllelsen av løftene. Der hører vi at han døde på korset for å sone hele verdens synder, og at frukten av korset nå kommer til oss i nådemidlene dåp, nattverd og forkynnelsen av evangeliet.

Som andre bekjennelsestro lutherske kirker tror vi også at Bibelens lære er rett fortolket av Konkordieboken, samlingen av de lutherske bekjennelsesskriftene. Vi tror ikke at de står over det gamle og det nye testamente, bare at de er en rett forklaring av det Bibelen forteller. Og siden de gir oss en rett forklaring av hva Bibelen faktisk lærer oss, har vi som kirke forpliktet oss til å lære og tro i samsvar med dem.

Internasjonalt samarbeid

Messiaskirken er en internasjonal menighet. De som deltar på samlingene våre kommer fra ulike ulike land og kulturer, og vi har også nære bånd til flere av de store lutherske kirkene i verden som har holdt fast på den lutherske tro. Vi har gjennom Den lutherske kirke i Norge kirkefellesskap med Lutheran Church - Missouri Synod, som er den nest største lutherske kirken i USA, men også Den evangelisk lutherske kirke i Latvia, Den evangelisk lutherske kirke i Litauen, Den evangelisk-lutherske kirke i Ingermanland og American Association of Lutheran Churches. Det betyr at vi kan ha felles gudstjenester med disse, og en gang innimellom kommer prester fra søsterkirkene våre for å preke for oss. Da opplever vi at det er flott å dele gleden over troen sammen med våre kristne søsken fra andre land!

Misjon

Vi tror misjon er viktig. Derfor har vi siden oppstarten støttet ulike misjonsprosjekter rundt om i verden. Blant annet har presteutdanning ved Concordia Buenos Aires, arbeid for forfulgte kristne og jødemisjon gjennom Israelsmisjonen mottatt støtte fra oss. 10% av alle våre innsamlede midler går til misjon utenfor Norges grenser.

Bibel og Fellesskap

Messiaskirken tilbyr ulike typer fellesskap i tillegg til våre gudstjenester. Vi har månedlige bibeltimer, tilbyr ulike bibelgrupper og har dessuten både søndagsskole (opp til 9 år) og ungdomsgruppe (fra 10 år og oppover). Søndagsskolen samles under prekenen, mens ungdomsgruppen samles under kirkekaffen.

 

Fakta om Messiaskirken

  • Menigheten ble startet i 2005

  • Samles nå i Adventkirken på Ulsrud

  • Er en del av Den lutherske kirke i Norge

  • Ca 50 mennesker samles til gudstjeneste hver uke

Vår tro

  • Bibelen er Guds troverdige ord til oss

  • Bibelens lære er oppsummert i de lutherske bekjennelsesskriftene