bw3.jpg

Sokneprest Eirik-Kornelius Garnes-Lunde

Eirik-Kornelius Garnes-Lunde er sokneprest i Messiaskirken. Han har en mastergrad i teologi fra NLA Høgskolen i Bergen, og har hatt sin pastorale trening i Fort Wayne, USA. Han begynte som prest i Messiaskirken da han ble ordinert på pinsedag i 2017. Han er gift med Gunn Alvhild, bor på Grünerløkka, er glad i å lese og nyter gjerne god mat.

E-mail: eirik-kornelius.garnes-lunde@lkn.no

Telefon: 938 31 305

bw2.jpg

Biskop ToRkild Masvie

Torkild Masvie er biskop i Den lutherske kirke i Norge og har en del av sin stilling i Messiaskirken. Han er cand. theol. fra MF i Oslo. Han har siden han ble ordinert blant annet arbeidet som skolelagsprest, vært rektor på Hald bibelskole og arbeidet som leder for Caspari-center i Jerusalem. Torkild er gift med Inger, bor på Høyenhall, og er glad i å svømme når han finner tid.

E-mail: torkild.masvie@lkn.no

Telefon: 986 43 404

AlfB&W.jpg

Prest Alf Danbolt

Alf Danbolt er pensjonert prest som gjør frivillig tjeneste i Messiaskirken og som rektor i Ad-Fontes presteopplæringsprogram. Han er cand. theol. fra Menighetsfakultetet. og har blant annet arbeidet som generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund. Han har vært hospitant på doktorgradsprogrammet ved MF. I tillegg har han hatt forskningsopphold ved flere teologiske institusjoner i utlandet. Alf er gift med Torill, bor på Tomter i Østfold og liker å lese og bruke tid sammen med barnebarna.

E-mail: alf.danbolt@lkn.no

Telefon: 404 08 856 @